Dom Pomocy Społecznej Dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych serwis informacyjny
STRONA GŁÓWNA
 • Dane adresowe
 • Charakterystyka Domu
 • Dni i godziny otwarcia
 • Struktura organizacyjna
 • Regulamin DPS
 • Statut DPS
 • GOSPODARKA FINANSOWA
 • Mienie jednostki
 • Zamówienia aktualne
 • Zamówienia archiwalne
 • SPRAWY ORGANIZACYJNE
 • Zarządzenia
 • Ogłoszenia o naborze
 • Wyniki konkursów
 • Ogłoszenia i komunikaty
 • REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
 • Rejestry / Ewidencje / Archiwa
 • PORADNIK INTERESANTA
 • Wykaz pracowników uprawnionych do załatwiania spraw
 • Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PORADNIK INTERESANTA   \  WYKAZ PRACOWNIKóW UPRAWNIONYCH DO ZAłATWIANIA SPRAW

    wykaz pracowników

  Do załatwiania spraw wynikających z zajmowanego stanowiska oraz przydzielonego zakresu obowiązków są uprawnieni:

  Dyrektor Domu Grażyna Jakubczyk

  e-mail grazynajakubczyk@dps.radom.pl

  Główna Księgowa Maria Kubasiewicz

  e-mail mariakubasiewicz@dps.radom.pl

  Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego

  Małgorzata Kuc  e-mail  malgorzatakuc@dps.radom.pl

  Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego

  Krzysztof Błędowski e-mail krzysztofbledowski@dps.radom.pl

  Pracownik socjalny Grażyna Nowocień

  e-mail grazynanowocien@dps.radom.pl

  Administrator Jolanta Panek e-mail  jolantapanek@dps.radom.pl

  Intendent Lidia Sobierajska e-mail   lidiasobierajska@dps.radom.pl

  Zaopatrzenie Bogdan Religa e-mail  bogdanreliga@dps.radom.pl

  Księgowość

  Anna Napora e-mail  annanapora@dps.radom.pl

  Agata Siara e-mail   agatasiara@dps.radom.pl

  Artur Babula e-mail arturbabula@dps.radom.pl

    udostępnił Krzysztof Błędowski dnia 2011-10-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej Dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych v1.0 góra