Dom Pomocy Społecznej Dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych serwis informacyjny
STRONA GŁÓWNA
 • Dane adresowe
 • Charakterystyka Domu
 • Dni i godziny otwarcia
 • Struktura organizacyjna
 • Regulamin DPS
 • Statut DPS
 • GOSPODARKA FINANSOWA
 • Mienie jednostki
 • Zamówienia aktualne
 • Zamówienia archiwalne
 • SPRAWY ORGANIZACYJNE
 • Zarządzenia
 • Ogłoszenia o naborze
 • Wyniki konkursów
 • Ogłoszenia i komunikaty
 • REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
 • Rejestry / Ewidencje / Archiwa
 • PORADNIK INTERESANTA
 • Wykaz pracowników uprawnionych do załatwiania spraw
 • Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • FINANSE
 • SPRAWOZDANIA FINANSOWE
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • SPRAWY ORGANIZACYJNE   \  OGłOSZENIA I KOMUNIKATY

    Ogłoszenie o planowanych postępowaniach

  Informacja o planowanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych


  Lista załączników
  1. Informacja o planowanych postępowaniach 2020
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-02-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Poszukiwani spadkobiercy Hanna Trzmiel

  OGŁOSZENIE

  Dom Pomocy Społecznej w Radomiu w oparciu o ustawę z 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych Depozytów (Dz.U. z 2006 r., nr 208, poz. 1537.), poszukuje spadkobierców zmarłej mieszkanki tut. Domu

  Pani Hanna Trzmiel
  córka Mariana i Henryki
  ur. 01.04.1969 r. w Białobrzegach zm. 09.09.2016r. w Radomiu

  w celu przekazania depozytu.

  Na depozyt składają się:
  1. środki pieniężne zgromadzone na koncie depozytowym DPS w wysokości 40 619,37 zł (słownie: czterdzieści tysięcy sześćset dziewiętnaści złotych 37/100 groszy )
  Spadkobierców prosimy o zgłaszanie się do siedziby Domu Pomocy Społecznej w Radomiu. Depozyty niepodjęte w przewidzianym ustawą terminie zostaną zgodnie z obowiązującym prawem zlikwidowane. Wszelkich informacji udzieli pracownik socjalny DPS- tel. 48 340-42-20. Niniejsze wezwanie wywieszono w dniu 28.02.2019 r na tablicy ogłoszeń w budynku DPS oraz zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej DPS.


  Lista załączników
  1. Dokument
    udostępnił Krzysztof Błędowski dnia 2019-03-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie

   

  Informacja o planowanych postępowaniach

  o udzielenie zamówień publicznych

   


  Lista załączników
  1. Informacja o planowanych postępowaniach 2018
  2. Informacja o planowanych postępowaniach 2019
    udostępnił Krzysztof Błędowski dnia 2019-02-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie oposzukiwaniu spadkobierców zmarłej mieszkanki Anny Osińskiej

  Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Rodziny Ziętalów 13 w Radomiu poszukuje spadkobierców zmarłej mieszkanki Anny Osińskiej w celu przekazania depozytu. W załączeniu ogłoszenie o poszukiwaniu spadkobierców.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o poszukiwaniu spadkobierców zmarłej mieszkanki Anny Osińskiej
    udostępnił Krzysztof Błędowski dnia 2016-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    poszukiwani spadkobiercy Aleksandry Nowak

  Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Rodziny Ziętalów 13 w Radomiu

  26-613  Radom   telefon/fax 48-340-42-20, 48-360-80-50

  NIP 948-10-06-511                          REGON 670678542

                                                             

  Radom, dnia 24 listopada 2010 roku

   

  OGŁOSZENIE

              Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Rodziny Ziętalów 13 w Radomiu działając na podstawie art. 6 pkt  5 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 2017 poz.1837) oraz Zarządzenia Nr 10/07 Dyrektora Domu z dnia 5 września 2007 roku ustalającego procedurę postępowania z depozytami mieszkańców poszukuje spadkobierców

   

  Pani Aleksandry Nowak córki Wojciecha i Katarzyny

  ur.28.06.1928 r.  w Kozienicach
  zm. 17.01.2009r   w Radomiu

   

  w celu przekazania depozytu.

  Na depozyt składają się:

  1. środki pieniężne zgromadzone na koncie depozytowym DPS w wysokości 1.090,43zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt złotych 43/100)

   

  Spadkobierców prosimy o zgłaszanie się do pracownika socjalnego Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Rodziny Ziętalów 13 w Radomiu do lutego 2012 roku.

   

  Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej   DPS  www.dps.radom.pl             

     Dyrektor Domu

  Grażyna Jakubczyk

    udostępnił Krzysztof Błędowski dnia 2010-11-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    poszukiwani spadkobiercy

                    

  Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Rodziny Ziętalów 13 w Radomiu

  26-613  Radom   telefon/fax 48-340-42-20, 48-360-80-50

  NIP 948-10-06-511                          REGON 670678542

                                                                    

                 Radom, dnia 24 listopada 2010 roku

   

   

  OGŁOSZENIE

   

              Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Rodziny Ziętalów 13 w Radomiu działając na podstawie art. 6 pkt  5 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej  (Dz. U. Nr 2017 poz.1837) oraz Zarządzenia Nr 10/07 Dyrektora Domu z dnia 5 września 2007 roku ustalającego procedurę postępowania z depozytami mieszkańców poszukuje spadkobierców

   

  Pani Stanisławy Musiałek  córki Walentego i Małgorzaty

   ur.    28.12.1921 roku  w Zadąbrowie

   zm.   02.02.2009  roku  w Radomiu

   

  w celu przekazania depozytu.

  Na depozyt składają się:

  1. środki pieniężne zgromadzone na koncie depozytowym DPS w wysokości 3.270,19zł (słownie: trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych 19/100)

   Spadkobierców prosimy o zgłaszanie się do pracownika socjalnego Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Rodziny Ziętalów 13 w Radomiu do lutego 2012 roku.

   

  Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej   DPS  www.dps.radom.pl  

                

    Dyrektor Domu

  Grażyna Jakubczyk

    udostępnił Krzysztof Błędowski dnia 2010-11-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    majątek zbędny

  Zbędne składniki majątkowe domu pomocy społecznej przy ulicy Rodziny Ziętalów w Radomiu:

  - niskotemperaturowy piec na olej opałowy „VITOPLEX 300” typ Tx 3; rok budowy 2002, stopień zużycia 35% - 1 sztuka – szacunkowa wartość  9.400 zł,

  -   podgrzewacz wody /bojler/ „VITOCELL 1OO” o pojemności 200 litrów; rok budowy 2002, stopień zużycia 35% - 1 sztuka –  szacunkowa wartość 1.200 zł,

  zbiornik na olej opałowy o pojemności 1500 litrów; rok produkcji 2000, stopień zużycia 50% - 3 sztuki – szacunkowa wartość   900 złotych/sztuka

  -  automatyczna stacja zmiękczania wody, rok budowy 2000, stopień zużycia 50%      1 sztuka   szacunkowa wartość   450 złotych.

  Urządzenia znajdują się w podpiwniczeniu budynku przy ulicy Rodziny Ziętalów 13, są wyłączone z eksploatacji, nie posiadają aktualnych przeglądów technicznych oraz badań Urzędu Dozoru Technicznego. Szacunkowa wartość urządzeń została ustalona przez rzeczoznawcę NOT  w pisemnej ekspertyzie z dnia 28 maja 2009 roku.


  Lista załączników
  1. zbędne składniki majątkowe
    udostępnił Krzysztof Błędowski dnia 2010-06-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o posiadanym majątku zbędnym

  Informacja o posiadanym majątku zbędnym w postaci pieca olejowego, bojlera oraz 3 zbiorników na olej opałowy.


  Lista załączników
  1. Informacja o majątku zbędnym
    udostępnił Krzysztof Błędowski dnia 2009-06-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej Dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych v1.0 góra