Dom Pomocy Społecznej Dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych serwis informacyjny
STRONA GŁÓWNA
 • Dane adresowe
 • Charakterystyka Domu
 • Dni i godziny otwarcia
 • Struktura organizacyjna
 • Regulamin DPS
 • Statut DPS
 • RAPORTY
  FINANSE
 • SPRAWOZDANIA FINANSOWE
 • PORADNIK INTERESANTA
 • Wykaz pracowników uprawnionych do załatwiania spraw
 • Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
 • Rejestry / Ewidencje / Archiwa
 • SPRAWY ORGANIZACYJNE
 • Zarządzenia
 • Ogłoszenia o naborze
 • Wyniki konkursów
 • Ogłoszenia i komunikaty
 • GOSPODARKA FINANSOWA
 • Mienie jednostki
 • Zamówienia aktualne
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • STRONA GŁÓWNA   \  CHARAKTERYSTYKA DOMU

    Podstawowe informacje

  Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Radomia. Dom posiada stały wpis do rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod pozycją Nr 67 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2007 roku znak: WPS.II.AG/9013/18/07.


  Dom dysponuje 80 miejscami dla kobiet i mężczyzn.
  Decyzję o umieszczeniu w DPS podejmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu, ulica Limanowskiego 134, telefon 48-360-84-88.

    udostępnił Grażyna Nowocień dnia 2022-02-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej Dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych v1.0 góra