Dom Pomocy Społecznej Dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych serwis informacyjny
STRONA GŁÓWNA
 • Dane adresowe
 • Charakterystyka Domu
 • Dni i godziny otwarcia
 • Struktura organizacyjna
 • Regulamin DPS
 • Statut DPS
 • GOSPODARKA FINANSOWA
 • Mienie jednostki
 • Zamówienia aktualne
 • Zamówienia archiwalne
 • SPRAWY ORGANIZACYJNE
 • Zarządzenia
 • Ogłoszenia o naborze
 • Wyniki konkursów
 • Ogłoszenia i komunikaty
 • REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
 • Rejestry / Ewidencje / Archiwa
 • PORADNIK INTERESANTA
 • Wykaz pracowników uprawnionych do załatwiania spraw
 • Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • FINANSE
 • SPRAWOZDANIA FINANSOWE
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • GOSPODARKA FINANSOWA   \  ZAMóWIENIA ARCHIWALNE

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane pod nazwą „Adaptacja części pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ulicy Rwańskiej 7 w Radomiu na cele prowadzenia ośrodka w ramach programu wieloletniego „Senior-WIGOR”.


  Lista załączników
  1. Senior-Wigor ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Krzysztof Błędowski dnia 2015-09-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

  Ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na roboty budowlane pod nazwą „Adaptacja części pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ulicy Rwańskiej 7 w Radomiu na cele prowadzenia ośrodka w ramach programu wieloletniego „Senior-WIGOR”.


  Lista załączników
  1. Senior-Wigor ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu
    udostępnił Krzysztof Błędowski dnia 2015-09-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazw

  Pełnomocnik do spraw utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasta Radomia pod nazwą Dzienny Dom „Senior-WIGOR” ulica Rwańska 7, 26-600 Radom

  Grażyna Jakubczyk

  z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej, ulica Rodziny Ziętalów 13, 26-600 Radom; województwo mazowieckie

  ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą:

   

  „Adaptacja części pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ulicy Rwańskiej 7 w Radomiu na cele prowadzenia ośrodka w ramach programu wieloletniego „Senior-WIGOR”


  Lista załączników
  1. Senior-Wigor ogłoszenie o przetargu
  2. Senior-Wigor SIWZ
  3. Senior-Wigor specyfikacja techniczna
  4. Senior-Wigor przedmiar robót
  5. Senior-Wigor projekt techniczny dwg
  6. Senior-Wigor załączniki do SIWZ
    udostępnił Krzysztof Błędowski dnia 2015-09-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu

  Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Rodziny ZiÄ


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o przetargu na sukcesywną dostawę mięsa oraz wędlin
  2. SWIZ na sukcesywną dostawę mięsa oraz wędlin do Domu Pomocy Spolecznej przy ulicy Rodziny Zięt
  3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Krzysztof Błędowski dnia 2015-08-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ochrona obiektu DPS w 2012 roku.

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Rodziny Ziętalów 13  w Radomiu zaprasza do składania ofert cenowych w trybie bez przetargowym na usługę ochrony obiektu oraz mienia w roku 2012 w formie stałego posterunku oraz wsparcia ze strony grupy interwencyjnej. Oferty mogą składać wyłącznie Usługodawcy uprawnieni do świadczenia usług w zakresie ochrony osób i mienia spełniający warunki określone w odrębnych przepisach. Zapytanie ofertowe nie podlega regulacjom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zgodnie z art.4 ust.8 tej ustawy.


  Lista załączników
  1. Ochrona obiektu
  2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
    udostępnił Krzysztof Błędowski dnia 2012-01-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    przetarg na kompleksowy nadzór inwestorski

  Przetarg nieograniczony na:

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: „Wykonanie podjazdu /pochylni/ dla osób niepełnosprawnych oraz docieplenie narożników ścian budynku wraz z malowaniem Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Rodziny Ziętalów 13 w Radomiu”.

  Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Modernizacja i doposażenie radomskich domów pomocy społecznej i towarzyszącej im infrastruktury pomocniczej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” Działanie 7.3 „Infrastruktura służąca pomocy społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


  Lista załączników
  1. Załącznik: ogłoszenie o przetargu
  2. Załącznik: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Krzysztof Błędowski dnia 2011-03-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg na roboty budowlane: podjazd i docieplenie ściany

  Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

  „Wykonanie podjazdu /pochylni/ dla osób niepełnosprawnych oraz docieplenie narożników ścian budynku wraz z malowaniem Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Rodziny Ziętalów 13 w Radomiu”

  Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Modernizacja i doposażenie radomskich domów pomocy społecznej i towarzyszącej im infrastruktury pomocniczej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” Działanie 7.3 „Infrastruktura służąca pomocy społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


  Lista załączników
  1. Załącznik: ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik: specyfikacja techniczna
  4. Załącznik: przedmiar robót - podjazd
  5. Załącznik: przedmiar robót - docieplenie narożnika ścian
  6. Projekt techniczny podjazdu
  7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Krzysztof Błędowski dnia 2011-03-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe agregat prądotwórczy

  Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Radomiu przy ulicy Rodziny Ziętalów 13 jako realizator projektu: „Modernizacja i doposażenie radomskich domów pomocy społecznej i towarzyszącej im infrastruktury pomocniczej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” Działania 7.3 „Infrastruktura służąca pomocy społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, zaprasza do składania ofert cenowych w trybie bez przetargowym na dostawę wraz z montażem agregatu prądotwórczego o mocy 60 kVA jako awaryjnego źródła zasilania.


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu agregatu prądotwórczego wraz z montażem
  2. Protokół z otwarcia złożonych ofert na dostawę o montaż agregatu prądotwórczego
    udostępnił Krzysztof Błędowski dnia 2011-12-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zakup zestawu sprawnościowego

  Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Radomiu przy ulicy Rodziny Ziętalów 13 jako realizator projektu: „Modernizacja i doposażenie radomskich domów pomocy społecznej i towarzyszącej im infrastruktury pomocniczej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” Działania 7.3 „Infrastruktura służąca pomocy społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 , zaprasza do składania ofert cenowych w trybie bez przetargowym na dostawę zestawu sprawnościowego oraz dwóch belek na sprężynach dla niepełnosprawnych intelektualnie mieszkanek tutejszego Domu.


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu zestawu sprawnościowego oraz dwóch belek na spężynach
  2. Protokół z otwarcia ofert na dostawę zestawu sprawnościowwgo oraz dwóch belek na sprężynach
    udostępnił Krzysztof Błędowski dnia 2011-12-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe Mega klocki

  Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Radomiu przy ulicy Rodziny Ziętalów 13 jako realizator projektu: „Modernizacja i doposażenie radomskich domów pomocy społecznej i towarzyszącej im infrastruktury pomocniczej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” Działania 7.3 „Infrastruktura służąca pomocy społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, zaprasza do składania ofert cenowych w trybie bez przetargowym na dostawę Mega klocków dla niepełnosprawnych intelektualnie mieszkanek tutejszego Domu.


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu Mega klocków
  2. Protokól z otwarcia ofert na dostawę Mega klocków
    udostępnił Krzysztof Błędowski dnia 2011-12-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ochrona obiektu

  Radom, dnia 29 grudnia 2010 roku 

  Informacja

   

  Dyrektor  Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Rodziny Ziętalów 13 w Radomiu informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe opublikowane na stronie internetowej www.dps.radom.pl, wywieszone od dnia 13 do 23 grudnia 2010 roku na tablicy ogłoszeń Domu oraz skierowane pisemnie do 6 firm wpłynęło 5 ofert na ochronę obiektu oraz mienia w formie stałego posterunku wystawianego w porze nocnej oraz wsparcia ze strony grupy interwencyjnej. Postępowanie w formie zapytania ofertowego nie podlegało regulacjom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 tej ustawy. Oferty na ochronę obiektu oraz mienia Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Rodziny Ziętalów 13 w Radomiu złożyły następujące Firmy /w kolejności daty złożenia oferty/:

  1. Biuro ochrony i zabezpieczeń elektronicznych „Cerber”
  2. „Konsalnet” Holding Spółka z o.o.
  3. Usługowa Spółdzielnia „Uniwersum”.
  4. Agencja ochrony osób i mienia „Dragon”
  5. Przedsiębiorstwo Usługowe „KeRiM”

  Zgodnie z zapytaniem ofertowym kryterium oceny ofert stanowiła cena – 100%.

   

  Do realizacji zamówienia przyjęto najtańszą ofertę spełniającą warunki podane w zapytaniu ofertowym złożoną przez Przedsiębiorstwo Usługowe „KeRiM” z siedzibą w Radomiu przy ulicy Sandomierskiej 14A /kwota brutto 22.499.16 zł - słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć 16/100 złotych/.

   

   

  Dyrektor Domu

  Grażyna Jakubczyk

    udostępnił Krzysztof Błędowski dnia 2011-02-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ochrona obiektu

   

  Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Rodziny Ziętalów 13 w Radomiu

  26-613  Radom   telefon/fax 48-340-42-20, 48-360-80-50

  NIP 948-10-06-511                          REGON 670678542

   

  Radom, dnia 13 grudnia 2010 roku

  DPS.KB-2110/14/10

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Rodziny Ziętalów 13  w Radomiu zaprasza do składania ofert cenowych w trybie bez przetargowym na usługę ochrony obiektu oraz mienia w roku 2011 w formie stałego posterunku oraz wsparcia ze strony grupy interwencyjnej. Oferty mogą składać wyłącznie Usługodawcy uprawnieni do świadczenia usług w zakresie ochrony osób i mienia spełniający warunki określone w odrębnych przepisach.

   

  1.    Opis usługi

  Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Rodziny Ziętalów 13 w Radomiu jest przeznaczony dla 75 kobiet i mężczyzn chorych psychicznie lub upośledzonych intelektualnie. Placówka jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Radomia; pracuje w systemie ciągłym przez 7 dni w tygodniu. Zadaniem stałego posterunku jest  zapewnienie w porze nocnej tj. w godzinach od 22.00 do 6.00  bezpieczeństwa obiektu oraz jego mienia znajdującego się zarówno wewnątrz placówki jak i na całym ogrodzonym i oświetlonym terenie. W szczególności do obowiązków stałego posterunku należy przeciwdziałanie próbom włamania lub kradzieży, zakłócania porządku publicznego, a także udzielenie pomocy pracownikom Domu pełniącym dyżur nocny w razie wystąpienia takiej potrzeby. Przewiduje się, że w 2011 roku stały posterunek będzie pełnił dyżur  przez 2920 godzin /365 dni x 8 godzin dziennie/. Działaniem uzupełniającym w zakresie ochrony obiektu i mienia jest zapewnienie całodobowej gotowości do udzielenia pomocy ze strony grupy interwencyjnej.

   

  2.      Okres realizacji umowy – rok 2011 /365 dni po 8 godzin dziennie=2920 godzin/

   

  3.      Kryterium oceny ofert    - cena 100%.

   Usługodawca winien przedstawić cenę kompletną i ostateczna, uwzględniającą wszystkie koszty jakie poniesie w związku z wykonywaniem usługi.  Cena powinna zawierać sposób jej kalkulacji obejmujący stawkę za 1 godzinę dyżuru stałego posterunku netto i brutto, koszt zapewnienia obsługi przez grupę interwencyjną miesięcznie netto i brutto oraz łączny koszt świadczonej usługi netto i brutto. Cena obowiązuje przez cały 2011 rok.

  4. Termin składania ofert    - do 23 grudnia 2010 roku

  5. Usługodawca wybrany do świadczenia usługi ochrony obiektu i mienia przedstawi niezbędne  zezwolenia na prowadzenie działalności oraz przygotuje projekt umowy.

  Oferty prosimy składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Rodziny Ziętalów 13 w Radomiu, 26-600 Radom do dnia 23 grudnia 2010 roku do godziny 14.00 /decyduje data wpływu/. Osobą upoważnioną do udzielania ewentualnych wyjaśnień jest kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego mgr Krzysztof Błędowski tel. 48-340-42-20.

  Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega regulacjom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zgodnie z art.4 ust.8 tej ustawy.

   

  Dyrektor Domu

  Grażyna Jakubczyk

    udostępnił Krzysztof Błędowski dnia 2011-02-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    chłodnica do windy

   

   

   

   

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  oraz budżetu województwa mazowieckiego

   

   

    

   

  Radom, dnia 4 listopada 2010 roku

   

   

  Informacja

   

   

  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Rodziny Ziętalów 13 w Radomiu jako realizator projektu „Modernizacja i doposażenie radomskich domów pomocy społecznej i towarzyszącej im infrastruktury pomocniczej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”  Działania 7.3 „Infrastruktura służąca pomocy społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013  informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe opublikowane na stronie internetowej www.dps@radom.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń do dnia 29 października 2010 roku do godziny 14.00 wpłynęło 2 oferty na dostawę i montaż chłodnicy do windy zainstalowanej w tutejszym Domu.  Zapytanie ofertowe nie podlegało regulacjom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8 tej ustawy.

   

  Zgodnie z zapytaniem ofertowym kryterium oceny ofert stanowiła cena – 100%.

   

  Do realizacji zamówienia przyjęto najtańszą ofertę spełniającą warunki podane w zapytaniu ofertowym złożoną przez Zakład Dźwigowo-Budowlany Pana Huberta Janusa z siedzibą w Radomiu przy ulicy Batorego 30 m 13/14 - kwota netto 7.300 złotych /słownie netto: siedem tysięcy trzysta złotych/.

   

   

   

  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

   

  Grażyna Jakubczyk

    udostępnił Krzysztof Błędowski dnia 2011-02-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    chłodnica do windy

   

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  oraz budżetu województwa mazowieckiego

   

  Radom, dnia 20 października 2010 roku 

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Radomiu przy ulicy Rodziny Ziętalów 13 jako realizator projektu:

  „Modernizacja i doposażenie radomskich domów pomocy społecznej i towarzyszącej im infrastruktury pomocniczej"

  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  w ramach Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”  Działania 7.3 „Infrastruktura służąca pomocy społecznej”

  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 

  zaprasza do składania ofert cenowych w trybie bez przetargowym na dostawę i montaż chłodnicy do windy /dźwigu osobowego/ zainstalowanej w tutejszym Domu.

  1.    Opis przedmiotu dostawy

  Chłodnica do windy /dźwigu osobowego hydraulicznego/ produkcji GMV, zainstalowanej w budynku DPS przy ulicy rodziny Ziętalów 13 w Radomiu. Dźwig o numerze fabrycznym     H-020-07/ZED/2006 zbudowany w 2006 roku, zamontowany w lutym 2007 roku. Urządzenie zarejestrowano w Urzędzie Dozoru Technicznego  Oddział w Radomiu w dniu  16 marca 2007 roku pod numerem 3121000579. Udźwig windy 1025 kg, ilość przystanków – 5 /pięć/. Dźwig spełnia wymogi określone w Dyrektywie 95/16/WE wdrożonej do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa.

  2.      Termin dostawy i zamontowania chłodnicy – w ciągu 14 dni od podpisania umowy

  3.      Kryterium oceny ofert    - cena 100%.

  4.     Termin składania ofert   - do 29 października 2010 roku

  Oferty prosimy składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Rodziny Ziętalów 13 w Radomiu, 26-600 Radom do dnia 29 października 2010 roku do godziny 14.00 /decyduje data wpływu/.

  Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega regulacjom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zgodnie z art.4 ust.8 tej ustawy.

  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

  Grażyna Jakubczyk

    udostępnił Krzysztof Błędowski dnia 2011-02-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    chłodnica do windy

   Logo RPO

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  oraz budżetu województwa mazowieckiego

   

  Radom, dnia 19 października 2010 roku

   

  OGŁOSZENIE

    O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Radomiu przy ulicy Rodziny Ziętalów 13 jako realizator projektu: „Modernizacja i doposażenie radomskich domów pomocy społecznej i towarzyszącej im infrastruktury pomocniczej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” Działania 7.3 „Infrastruktura służąca pomocy społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

  zawiadamia

  o unieważnieniu postępowania ogłoszonego w dniu 20 września 2010 roku na tablicy ogłoszeń tutejszego Domu oraz na stronie internetowej www.dps.radom.pl. Postępowanie prowadzone w formie zaproszenia do składania ofert cenowych w trybie bez przetargowym dotyczyło dostawy i montażu chłodnicy do windy /dźwigu osobowego/ zainstalowanej w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Rodziny Ziętalów 13 w Radomiu.

  Powodem unieważnienia postępowania jest okoliczność, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.    

  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

  Grażyna Jakubczyk


  Lista załączników
  1. chłodnica unieważnienie
    udostępnił Krzysztof Błędowski dnia 2011-02-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    zapytanie ofertowe

   

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  oraz budżetu województwa mazowieckiego

   

   

  Radom, dnia 20 września 2010 roku

   

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Radomiu przy ulicy Rodziny Ziętalów 13 jako realizator projektu:

   

  „Modernizacja i doposażenie radomskich domów pomocy społecznej i towarzyszącej im infrastruktury pomocniczej”

   

  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  w ramach Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”  Działania 7.3 „Infrastruktura służąca pomocy społecznej”

  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

   

  zaprasza do składania ofert cenowych w trybie bez przetargowym na dostawę i montaż chłodnicy do windy /dźwigu osobowego/ zainstalowanej w tutejszym Domu.

   

  1. 1.    Opis przedmiotu dostawy

  Chłodnica do windy /dźwigu osobowego hydraulicznego/ produkcji GMV, zainstalowanej w budynku DPS przy ulicy rodziny Ziętalów 13 w Radomiu. Dźwig o numerze fabrycznym     H-020-07/ZED/2006 zbudowany w 2006 roku, zamontowany w lutym 2007 roku. Urządzenie zarejestrowano w Urzędzie Dozoru Technicznego  Oddział w Radomiu w dniu  16 marca 2007 roku pod numerem 3121000579. Udźwig windy 1025 kg, ilość przystanków – 5 /pięć/. Dźwig spełnia wymogi określone w Dyrektywie 95/16/WE wdrożonej do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa.

  1. 2.      Termin dostawy i zamontowania chłodnicy – w ciągu 14 dni od podpisania umowy
  2. 3.      Kryterium oceny ofert     - cena 100%.
  3. 4.      Termin składania ofert    - do 30 września 2010 roku

   

  Oferty prosimy składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Rodziny Ziętalów 13 w Radomiu, 26-600 Radom do dnia 30 września 2010 roku do godziny 12.00 /decyduje data wpływu/.

  Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega regulacjom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zgodnie z art.4 ust.8 tej ustawy.

   

  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

  Grażyna Jakubczyk

    udostępnił Krzysztof Błędowski dnia 2011-02-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej Dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych v1.0 góra