Dom Pomocy Społecznej Dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych serwis informacyjny
STRONA GŁÓWNA
 • Dane adresowe
 • Charakterystyka Domu
 • Dni i godziny otwarcia
 • Struktura organizacyjna
 • Regulamin DPS
 • Statut DPS
 • GOSPODARKA FINANSOWA
 • Mienie jednostki
 • Zamówienia aktualne
 • Zamówienia archiwalne
 • SPRAWY ORGANIZACYJNE
 • Zarządzenia
 • Ogłoszenia o naborze
 • Wyniki konkursów
 • Ogłoszenia i komunikaty
 • REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
 • Rejestry / Ewidencje / Archiwa
 • PORADNIK INTERESANTA
 • Wykaz pracowników uprawnionych do załatwiania spraw
 • Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • FINANSE
 • SPRAWOZDANIA FINANSOWE
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • STRONA GŁÓWNA   \  STRUKTURA ORGANIZACYJNA

    struktura organizacyjna

  Domem Pomocy Społecznej kieruje Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Radomia.

  Dyrektor odpowiada jednoosobowo za organizację i funkcjonowanie Domu.

  Dyrektor kieruje Domem przy pomocy:

  Głównego Księgowego

  Kierownika Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego

  Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego

   

  W skład struktury organizacyjnej DPS wchodzi Dział Opiekuńczo-Terapeutyczny oraz Dział Administracyjno-Gospodarczy.

  Szczegółowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania Domu reguluje Dyrektor w formie zarządzeń wewnętrznych.

    udostępnił Krzysztof Błędowski dnia 2010-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej Dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych v1.0 góra